FAR tillsätter coronagrupp

Experter inom revision, redovisning och skatt ska ”skapa klarhet i vad som gäller”.

Karin Apelman

Branschorganisationen FAR tillsätter en särskild ”coronagrupp” som bland annat ska hjälpa medlemmarna med frågor om hur effekter av regeringens stödåtgärder ska hanteras redovisningsmässigt samt med skattemässiga överväganden och frågor om utdelningar. I gruppen ingår experter från branschen och anställda på FAR.

”Vi har märkt att det finns ett stort behov av klargörande. Bland annat är det många medlemmar som hör av sig till FAR:s medlemsrådgivning med frågor kopplade till corona. Nu ska vi på ett strukturerat sätt fånga upp de viktigaste frågorna och utifrån vår expertkunskap skapa klarhet i vad som gäller. Det ska helt enkelt vara lätt att göra rätt från början”, säger FAR:s generalsekreterare och vd Karin Apelman i en kommentar.

I coronagruppen finns kompetens inom såväl revision, redovisning som skatt. I gruppen ingår ordförandena i FAR:s specialistgrupper, det vill säga Johan Rippe (revision), Magnus Larsson (skatt), Pernilla Lundqvist (redovisning) samt Mikael Winkvist, revisor på PwC. Från FAR ingår även bland skatteexperten Hans Peter Larsson och auktoriserade redovisningskonsulten Birgitta Åhlander.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se