”FAR bör fokusera på revisorer”

Srf konsulternas ordförande Katarina Klingspor tror inte på en framtid med konkurrerande branschorganisationer.

Katarina Klingspor

I förra veckan skrev Revisionsvärlden om hur FAR:s ordförande Johan Rippe i en intervju med medlemstidningen Balans öppet flörtat med redovisnings- och lönekonsulterna, och kaxigt hävdade att FAR ”har ett bättre erbjudande än Srf”.

Nu går Srf konsulternas ordförande Katarina Klingspor till motattack. I en intervju med Revisionsvärlden hävdar hon att Srf konsulterna är mer ”progressivt och framtidsorienterat” och för fram Srf konsulterna som störst och därtill ledande inom redovisning och lön.

”Srf konsulterna har skapat auktorisationen för båda yrkesrollerna och driver utvecklingen aktivt vidare i Sverige. Vi utvecklar hela tiden samarbetet med våra nordiska systerorganisationer. Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag, har utvecklats av branschorganisationen Srf konsulterna i samverkan med våra nordiska kollegor och bygger på fastställda principer för 15 000 Auktoriserade Redovisningskonsulter i hela Norden. Vi har också tagit fram SALK – Svensk standard för löneuppdrag”, säger Katarina Klingspor.

Hon anser att en stor grupp små aktiebolag, som inte omfattas av revisionsplikt, sitter fast med sin revisor, trots att de egentligen borde ha en redovisningskonsult.

”Revisorn utför en bra och viktig tjänst, men revision är per definition tillbakablickande. Idag har redovisningskonsulten ofta inblick i affärerna i realtid och blir mycket mer framåtblickande än tidigare”, säger Katarina Klingspor.

Srf konsulternas ordförande anser att det i ljuset av att PwC och KPMG sålt sina redovisningsdelar vore naturligt om FAR kunde bli vid sin läst och fokusera på att serva revisorer med bra tjänster, medan Srf konsulterna blir den naturliga branschorganisationen för redovisnings- och lönekonsulter. Det går på tvärs mot FAR:s nuvarande strategi som tvärt om innebär att man ska bli ännu bredare än idag och söka medlemmar som arbetar som exempelvis ekonomichef och controller.

”Det bästa erbjudandet uppstår när man fokuserar på det man är bäst på. Därför fokuserar Srf konsulterna på just redovisning och lön, för våra medlemmars och näringslivets bästa. Däremot vill vi gärna samverka med närliggande branscher som exempelvis revision”, säger Katarina Klingspor, som till vardags är vd för LRF Konsult.

Vissa byråer är medlemmar i både Srf konsulterna och FAR. Är det en modell du tror på?

”Man ska vara medlem i den organisation som skapar bäst medlemsnytta. Om man vill vara medlem i två organisationer ska man såklart vara det. På sikt tror jag dock inte att det fungerar med två organisationer som konkurrerar om samma medlemmar”, säger Katarina Klingspor.

Läs även kommentaren: Nu är det slagsmål om redovisningskonsulterna.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se