EY stödjer klimatforum

EY är huvudpartner till The Perfect World Foundations initiativ Climate AID World Forum, skriver byrån i ett pressmeddelande. En del i initiativet är ett klimatforum som kommer gå av stapeln 8–9 september 2021 i Göteborg.

EY har anslutit sig till initiativet som går ut på att företag åtar sig att uppnå konkreta klimatrelaterade mål. Forumet ska följa de ansluta företagens åtaganden och framsteg under tiden fram till 2030.

I oktober 2019 lanserade EY en global strategi som syftar till att skapa långsiktigt värde för medarbetare, kunder och de samhällen företaget verkar i. Som ett led i den nya strategin gick EY i början av 2020 ut med målsättningen att innan årsskiftet nå klimatneutralitet. Målet uppfylldes enligt byrån och häromveckan lanserade man löftet att bli klimatnegativt under 2021.

Ett steg på den vägen är flytten av huvudkontoret i Stockholm. Det nya kontoret i Sergelhuset har den högsta miljöstandarden, LEED Platinum och målsättningen är att minska koldioxidutsläppen med 70 procent.

Martin Hammarström

[email protected]