EY sponsrar HEART 17

Passar perfekt att ”synliggöra deras budskap för ledare och politiska beslutsfattare”.

Anna Ryott

EY är partner till HEART 17, ett globalt initiativ som lanseras idag onsdag i samarbete med FN: s utvecklingsprogram (UNDP). HEART 17 vill koppla samman ungdomar, artister, företagsledare och aktivister för att driva på samhället i riktning mot FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG). Målen gäller hållbarhet i bred bemärkelse och inkluderar klimat, fattigdomsbekämpning, jämlikhet etc.
HEART 17 är grundat av styrelseproffset Anna Ryott, tidigare vd för Swedfund och Jörgen Andersson, reklamman och entreprenör med ett förflutet inom H&M.

EY är tillsammans med H&M Foundation sponsorer/partner till HEART 17. EY stöttar initiativet på flera sätt, exempelvis har EY byggt webbplatsen www.heart17.com och har fungerat som projektstöd.
HEART 17:s vision lanseras idag onsdag på FN:s World Creativity and Innovation Day, med ett digitalt evenemang. Chefen för Kungliga Operan Birgitta Svendén, kronprinsessan Viktoria och artisten Tusse hör till deltagarna. Lisa Lindström, chefen för EY Doberman, modererar en paneldiskussion.

”Att arbeta nära tillsammans med en organisation som vill väcka hopp bland unga människor, att hjälpa till att göra deras röster hörda och synliggöra deras budskap för ledare och politiska beslutsfattare runt om i världen passar perfekt för oss och EY:s syfte ”Building a better working world”. Tillsammans med HEART 17 tror jag ärligt att vi inte bara kan påverka utan också göra skillnad”, säger Jesper Almström, EY:s Regional Managing Partner i Norden, i ett pressmeddelande.

Länk till evenemanget.

Martin Hammarström

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *