EY reviderar felaktiga arbetslöshetssiffror

Bistår kritiserade Evry vars siffror kallats”en katastrof”.

Evrys Sverigechef Karin Schreil

Den senaste veckan har det norska it- och konsultföretaget Evry pekats för att ha gjort fel när arbetslöshetssiffror samlats in och levererats till Statistiska centralbyrån, SCB. EY kallades in av Evry för att få rätsida på siffrorna.

”Med anledning av att SCB har påtalat att det finns avvikelser i Evrys leverans av rådata och de uppgifter som framkommit i media genomför EVRY nu en revision med EY som extern och oberoende part. Revisionen syftar till att verifiera om det finns någon grund till framförd kritik”, skriver Evry i ett pressmeddelande.

SCB presenterade i veckan ny statistik om arbetslöshet, rensad från Evrys siffror. Vice riksbankschef Henry Ohlsson har kallat felet ”en katastrof”.

”Publik statistik är grunden för ekonomiskt och politiskt beslutsfattande, och det är en sorglig historia”, sa han efter ett tal i Oslo, enligt Bloomberg.
Evry har å sin sida efterlyst SCB:s medverkan för att få rätsida på siffrorna.

”Eftersom det fortfarande är oklart vilka eventuella brister som föreligger och även hur stor grad detta i så fall har påverkat slutresultatet i statistiken, har vi nu efterfrågat SCBs medverkan i EY:s revision”, säger Karin Schreil, VD för Evry Sverige.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se