EY polisanmäls för revisionen av Danske Bank

Danske Banks tidigare revisionsbyrå EY polisanmäls av Erhvervsstyrelsen, som är den danska näringslivsmyndigheten. Det skriver Erhvervsstyrelsen på sin webbplats. Dagens Industri var först i Sverige med att rapportera om saken.

Erhvervsstyrelsen anser att EY – när de granskade Danske Banks räkenskaper för 2014 (kanske särskilt verksamheten i Baltikum, RV:s anmärkning) fick information som borde ha fått dem att agera och inleda närmare granskningar. De borde också ha underrättat sekretariatet för penningtvätt, anser myndigheten.

Därför ber Erhvervsstyrelsen den danska ekobrottsåklagaren att inleda en förundersökning för att ta reda på om EY brutit mot penningtvättslagen.

Danske Bank har bekräftat att misstänkta transaktioner på omkring 200 miljarder euro, motsvarande drygt 2 000 miljarder kronor, gjorts i bankens estniska filial mellan åren 2007 och 2015.

Danske reviderades av Grant Thornton tillsammans med KPMG under 2007-2010 och av PwC tillsammans med KPMG 2011, innan ensam revision blev standard med KPMG för 2012 och 2013. EY tog över 2014 och sedan blev det Deloitte för 2015 och framåt. Det hela kompliceras av att största delen av danska KPMG under perioden anslöt till EY. En liknande fusion gjordes mellan Grant Thornton och PwC.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se