EY halverade klimatavtryck – nätverket redan koldioxidnegativt

Utsläpp minskade med 60 procent.

Anja Vanhatalo

Totalt släppte EY ut 394 ton CO2e (k) under det brutna räkenskapsåret 2020-2021, att jämföra med 976 ton CO2e (k) 2019-2020. Det är en minskning med hela 60 procent, vilket torde beror på mycket hemarbete och minskat resande under året.

Samtidigt har EY startat flera globala projekt som kompenserar för byråns klimatavtryck. Det handlar om skogsplantering, regenerativt jordbruk, biokol och skogsskydd. De sammanlagt sex projekten tar bort, eller kompenserar för totalt 528 ton CO2e (k).

Det gör EY ”till 34 procent koldioxidnegativt” under räkenskapsåret.

”Vi är givetvis glada över att vår ambitiösa satsning ger resultat, även om vi precis som alla andra har en lång väg kvar att vandra”, säger Anja Vanhatalo, hållbarhetsansvarig på EY Sverige, i ett pressmeddelande.

EY fortsätter klimatarbetet med bland annat följande mål för 2025:

  • Minska utsläppen från affärsresor med 35%.
  • Förse team internt med verktyg som gör det möjligt för dem att beräkna, och sedan arbeta för att minska mängden kol som släpps ut när de arbetar mot kund.
  • Kräva att 75% av leverantörerna ska sätta vetenskapliga mål (SBT) senast 2025.

Martin Hammarström

[email protected]