EY bakom stor jämställdhetskonferens i Stockholm

Den 24 mars hölls SHE Conference, som sägs vara Europas största mångfalds- och jämställdhetskonferens. Bakom konferensen står EY och det EY-sponsrade SHE Index, som är ett verktyg för att mäta mångfald och inkludering på företag.

SHE Conference startade i Oslo 2015 och har sedan dess vuxit, i år genomförs konferensen för första gången i Stockholm och även i Helsingfors. I Stockholm kommer bland annat EY:s Sverigechef Magnus Kuchler att tala om mångfald, inkludering och tillhörighet. Anja Vanhatalo, hållbarhetsansvarig på EY och Pamela Strinning, Director på EY SCO Consulting, kommer att hålla i en workshop om hybridarbete kopplat till jämställdhet.

På konferensen presenterades kommer även SHE Index, se separat artikel.

Martin Hammarström

[email protected]