Dubbla kontor Värmlandsbyråns framgångskoncept

”Ekonomipartner blir mer lättillgängligt”.

Bodil Askeröd

En redovisningsbyrå med åtta anställda (plus flera timtidsanställda) som sitter på två kontor i Karlstad – några kilometer ifrån varandra. Läge för sammanslagning? Inte om du frågar Ekonomipartner i Wermland.

”Kontoren ligger i två olika delar av staden och en del av värdet för kunderna är att Ekonomipartner blir mer lättillgängligt. Dessutom tror jag att alltför stora kontor till viss del kan vara sämre för medarbetare. Det finns undersökningar som visar att 10-12 anställda i en redovisningsverksamhet är optimalt både för medarbetare och lönsamhet. I nuläget är vi färre än så, men vi har ambitionen att växa på båda kontoren”, säger Bodil Askeröd, som driver Ekonomipartner.

Byrån ökade omsättningen med 24 procent till 4,8 Mkr under det brutna räkenskapsår som slutade i juli 2020.

”Vi har haft ett stort inflöde av nya uppdrag, bland annat tack vare nya marknadsaktiviteter. Vi har sedan något år tillbaka en marknadsansvarig som jobbar med nyhetsbrev, webbplats och närvaro i sociala medier. Vi erbjuder dessa tjänster även till våra kunder”, säger Bodil Askeröd.

Framåttänkande och på hugget

Tillväxten har möjliggjorts genom lyckosamma rekryteringar.

”Vi har bland annat anställt några nyexaminerade civilekonomer direkt från universitetet. De har ett starkt driv både med den digitala utvecklingen, och har även kunnat bistå våra kunder med den oerhört viktiga ekonomistyrningen. Vi kommer fortsätta utveckla tjänsterna framåt för våra kunder men det ska vara väl underbyggt och en tydlig linje i det vi kommer erbjuda. Vi vill vara en redovisningsbyrå med helhetslösningar”, säger Bodil Askeröd.

Andra växande byråer hinner inte lära upp oerfarna konsulter utan jagar dem med branscherfarenhet. Hur tänker du?

”I vår bransch är det i nuläget svårt att rekrytera personer med just branscherfarenhet. I fallet med civilekonomerna så var det de personliga egenskaperna som avgjorde. De är framåttänkande, duktiga och på hugget.”

Vill ni fortsätta växa?

”Vi kommer att växa och omsätter idag ca sju miljoner kronor på årsbasis. Vi har väldigt många förfrågningar, med det handlar om att växa i balans så att alla led i organisationen följer med när det gäller kvalité och kunskapsöverföring”, säger Bodil Askeröd.

Bakom utmärkelsen Årets tillväxtbyrå står Revisionsvärlden, i år i samarbete med kunskaps- och programvaruföretaget Björn Lundén. Priset delas ut länsvis och går till redovisnings- och revisionsbyråer som omsätter minst 2 miljoner kronor, drivs som aktiebolag och har ökat omsättningen tre räkenskapsår i följd. Uttagningen görs av kreditupplysningsföretaget UC.

Martin Hammarström

[email protected]