”Digitala möten och kundbesök ska inte underskattas”

Så håller redovisningskonsulten Jennie Gulin kvar Stockholmskunderna efter flytten till Sundsvall.

Jennie Gulin

Redovisningsbyrån Ekonomiverkstan är Årets tillväxtbyrå 2020 i Västernorrlands län. Grundaren Jennie Gulin startade karriären i Stockholm inom försäkring, bank och finans men gick över till redovisning.

”Jag startade företaget 2010 när jag bodde utanför Stockholm, flyttade sedan till Sundsvall och det är egentligen först de senaste två åren som vi har satsat på tillväxt. Idag är vi fem medarbetare på våra kontor i Sundsvall och Söderhamn, men vi är bara två som jobbar heltid”, säger Jennie Gulin.

Byrån har vuxit organiskt, utan förvärv, och omsatte i fjol 3,3 Mkr. Kommer ni att växa vidare?

”Ja, vi kommer att passera 4 Mkr i omsättning i år.”

Ni finns idag i Sundsvall och Söderhamn. Kan det bli fler kontor?

”Sundsvall och Söderhamn räcker gott just nu. Vi jobbar nästan helt digitalt och har kunder i många delar av Sverige.”

Vad tror du generellt om kontorets betydelse? Är det viktigt för kunden att kunna slinka in på kontoret?

”Jag tror inte att kontoret är viktigt för våra kunder, särskilt inte för de som jag har med mig från Stockholmsregionen. Det är en balansgång mellan digitalisering och att behålla en nära kundrelation. Men det går att ha en nära och bra kundkontakt på många olika sätt.”

Det talas ofta om att rådgivning är redovisningsbranschens framtid. Gör det att kontoret blir viktigare igen, som en plats där man träffar kunden och ger råd?

”Det är inte säkert. Vi försöker att anpassa oss efter kundens behov och verksamhet. Digitala möten och kundbesök ska heller inte underskattas. Ju mer du vet och kan om kundens verksamhet desto bättre underlag har du för din rådgivning”, avslutar Jennie Gulin.

Intervjun gjordes vid Byrålunch, en digital och regional nätverksträff som anordnas länsvis. Bakom Byrålunch och priset Årets tillväxtbyrå står Revisionsvärlden och mjukvaruföretaget Agoy. Läs mer här.

Martin Hammarström

[email protected]