Digitala julfester borde vara skattefria

Ulf Bokelund Svensson

Det lackar mot jul och det är väl snart dags för julfest igen, kanske med krogshow och festmiddag. Eller? Nej, detta mycket annorlunda år med pandemi, hemarbete och distansmöten ser det nog väldigt annorlunda ut för de flesta. Inställda julfester och inställda internkonferenser är nog vad vi har att se fram emot. Och därmed inga skattefria måltider heller.

Eller hur är det egentligen? Med måltider under en digital julfest eller en digital internkonferens? Är även dessa måltider skattefria förmåner – som vid en fysisk julfest eller internkonferens? Personalen är ju samlad till en sammankomst som är tillfällig och kortvarig (möte, konferens, personalfest). Och det handlar om ett gemensamt måltidsarrangemang.

Vad i detta skulle därmed tala emot möjligheten för arbetsgivaren att kunna bjuda på en måltid som undantas från kostförmånsbeskattning? Jo, först och främst är Skatteverket vad som talar emot – Skatteverket menar nämligen att endast fysiska sammankomster omfattas. Dels uttrycker man det i sin rättsliga vägledning angående interna kurser/utbildningar, dels ger såväl Servicejouren som rättslig expertis via mejl detta svar när det gäller alla typer av interna sammankomster. Alltså även för personalfester, internkonferenser och interna möten.

Att samhälls- och teknikutvecklingen går snabbare än lagstiftarna och myndigheterna hinner med är väl inte helt obekant. Men frågan är om det verkligen behövs någon ändrad lagstiftning i det här fallet. Handlar det inte bara om att tolka lagreglerna utifrån dagens teknik och dagens samhälle?

I det aktuella fallet med skattefriheten för motion och friskvård visade det sig att samhälls- och teknikutvecklingen faktiskt rymdes inom gällande lagstiftning. Ett friskvårdsbidrag kan enligt nyare rättspraxis användas mycket friare än vad åtminstone Skatteverket tidigare ansåg. Och nu har Skatteverket moderniserat sin syn på detta och blivit nästan överraskande flexibla och nytänkande.

I juletid ska man vara snäll och omtänksam. Det kanske inte är något bra argument gentemot skattemyndigheter och lagstiftare, men låt oss i orden snäll och omtänksam lägga en önskan om att Skatteverket ger frågan en ny chans. Och betrakta frågan med de moderna och frimodiga glasögon som Högsta förvaltningsdomstolen och sedermera Skatteverket använt på motion- och friskvårdsfrågan. Så kanske det blir en glad julklapp från Skatteverkstomten trots allt.

Ulf Bokelund Svensson, VD och skatteexpert

Björn Lundén AB

Redaktionen

[email protected]