”Det som är bra för revisorn, är bra för bolagen”

Ny tjänst för revisorer ger snabb access till klienternas aktieböcker.

Henrik Kristensen

Specialisten på digitala aktieböcker, Reguity Group, lanserar AudiThor, en tjänst som ger automatiskt access till klienternas (digitala) aktieböcker. Tanken är att revisorn ska slippa att fråga efter och samla in uppdaterade kopior av bolagens aktieböcker. Enligt Reguity Groups vd Henrik Kristensen sparar tjänsten inte bara tid när det gäller insamlandet av informationen.

”AudiThor underlättar även själva granskningsarbetet. Istället för en mängd olika svårtolkade format, hittar du aktieböcker i ett standardiserat lättförståeligt format. Alla förändringar är spårbara och du vet att det enbart finns EN digital aktiebok. Aktieböcker som förs i Word eller Excel tenderar ju ofta antingen försvinna eller finnas i många olika versioner”, säger Henrik Kristensen.

Tjänsten är gratis i grundutförandet, men vilka är tilläggstjänsterna och hur mycket kostar de?

”En revisor skall alltid gratis kunna logga in själv med sitt bankid och ha access till AudiThor. Betalversionen inkluderar fullmaktshantering för revisionsassistenter. Prismodellen kommer att vara per extra användare. Det finns också API-er för integration till revisionsbyråns egna affärssystem om så önskas”, säger Henrik Kristensen.

Är tanken att AudiThor ska driva intäkter till er digitala aktiebokstjänst genom att revisorn ligger på klienten att gå över till digital aktiebok?

”Ju fler bolag som har en digital aktiebok, desto bättre blir också AudiThor”, säger Henrik Kristensen, som poängterar att många bolag kan ha gratis digital aktiebok, bland annat via Reguity Groups egna tjänster.

Är revisorerna en bra säljkanal för Reguity Group?

”Vi, precis som revisorerna, gillar när det är ordning och reda. Vi båda gillar att det finns spårbarhet och alla mår bättre av att säkerställa att det finns EN aktiebok och inte 30 versioner i olika Excelfiler. Jag skulle vilja säga att det som är bra för revisorn, är bra för bolagen. För de flesta bolag är revisorn den enda kunskapskällan som bolagen har avseende ABL, bolagsstyrning och generell regelefterlevnad. Jag tror inte det dröjer så länge innan AudiThor blir de facto standard och det första stället som revisionsteamet börjar leta när det är dags att samla in aktieboksinformation”, säger Henrik Kristensen.

Hur många av Sveriges AB har digital aktiebok idag?

”I dagsläget är det inte mer än drygt 2 procent av Sveriges kupongaktiebolag som har det, men vi ser att anslutningsflödet ökar månad för månad.”

Martin Hammarström

[email protected]