“Det behöver utbildas fler redovisningskonsulter”

Lali Fjellström. Foto: M Sydne

Det behöver utbildas fler redovisningskonsulter och YH-utbildningarna är särskilt viktiga, skriver branschorganisationen Srf konsulterna i ett öppet brev till YH-myndigheten.

Redovisningsbranschen genomgår sedan flera år en stor förändring, där både den tekniska utvecklingen och förändringen av tjänsteutbudet går snabbt. Det innebär att även de efterfrågade kunskaperna och förmågorna hos redovisningskonsulterna förändras.
Det talas ibland om att automatiseringen kommer att leda till att redovisningsekonomer är ett utdöende yrke. Srf konsulternas uppfattning är att behovet i stället fortsätter att öka, vilket bekräftas då det under föregående år startade drygt 1000 st nya redovisningsbyråer. Ju mer automatiserad redovisning, desto större är företagens behov av en klok rådgivare som lotsar genom svåra beslut kring både ekonomi och IT-stöd. Vår bestämda uppfattning, baserat på våra 6 500 medlemmar, är att yrket redovisningskonsult idag är ett av de stora bristyrkena på marknaden. Srf konsulterna ser därför att behovet av fortbildning av de som befinner sig i yrket idag är mycket viktigt för att möta de förändringar som branschen och Sverige fortsatt står inför.

Coronomin

Under 2020 stod det klart att de helt unika ekonomiska förhållanden som uppkommit som en följd av Coronapandemins framfart över världen gör att alla framtidsprognoser är osäkra. Det vi sett genom täta kontakter med och enkätundersökningar hos Srf konsulternas medlemsföretag under året är att branschen har mer jobb än någonsin. Nya regler, stödåtgärder och förändringar i marknadsförutsättningar gör att företagen behöver mer hjälp än tidigare av sin redovisningskonsult. Det visar också på den viktiga roll vår bransch har i svenskt näringsliv.

Stort behov av fler redovisningskonsulter

Srf konsulternas medlemmar sköter ekonomin åt cirka 330 000 företag. Dessutom startas det årligen ca 70 000 nya företag vilket för 2020 hade stigit till 75 000 nya företag. Majoriteten av alla dessa nya företag efterfrågar extern hjälp med ekonomihanteringen. Samtidigt är en av branschens största utmaningar att hitta kunniga redovisningskonsulter och många redovisningsbyråer har större efterfrågan från kunder än de kan möta. Parallellt pågår en digitalisering och automatisering som gör att rekrytering av rätt kompetens kräver aktivt arbete i redovisningsbranschen.

Roland Sigbladh. Foto M Sydne

Yrkesutbildningar och examen

Sverige har idag ett flertal välrenommerade yrkesutbildningar som leder till yrkesrollen redovisningskonsult. Högskolor och Yrkeshögskolor runt om i landet erbjuder kvalitativa utbildningar med inriktning redovisning. För att kunna säkra näringslivets behov är det av största vikt att dessa utbildare fortsätter att ge studenter en god grundutbildning som leder till att de kan arbeta som kompetenta och efterfrågade redovisningskonsulter eller redovisningsspecialister. Vi ser därför ett stort behov av att det utbildas fler redovisningskonsulter än tidigare år. Enligt en undersökning som utbildning.se gjort över de 20 mest efterfrågade kompetenserna för ekonomer under 2021, ligger svaret “examen” som nummer ett. En ekonomiutbildning från en YH-utbildning är därför det viktigaste inslaget i mångas CV.

Elever från YH-utbildningar är dessutom särskilt eftertraktade i redovisningsbranschen eftersom LIA-praktiken som ingår i studierna ger den mycket värdefulla praktiska förankring som medför att dessa elever snabbt kommer in i yrkesrollen.

Auktorisation

Idag finns möjlighet för erfarna redovisningskonsulter att göra karriär som Auktoriserad Redovisningskonsult. Möjligheten har funnits sedan 2006 och är idag en titel som efterfrågas hos allt fler arbetsgivare. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för aktuella kunskaper, flerårig erfarenhet, hög kvalitet och professionell hantering. Den som har en högskoleexamen i ekonomi om 180 högskolepoäng eller den som har en godkänd YH-utbildning i kombination med minst 3 års yrkeserfarenhet, uppnår idag gällande krav för att avlägga den yrkesexamen som leder till auktorisation.

Företagarens val

Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult är i allt större utsträckning det självklara valet för företagen. Detta tack vare den kvalitetsgaranti och trygghet som auktorisationen ger. De företagare som vill driva sitt företag framåt behöver arbeta tillsammans med en kunnig affärsrådgivare. Utöver att hjälpa till med bokföring, bokslut och deklarationer ger en auktoriserad redovisningskonsult företagaren värdefulla råd som gynnar företagets affärer och lönsamhet. Det är därför av största vikt att vi prioriterar god tillväxt av kompetenta redovisningskonsulter på marknaden.

Srf konsulterna

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör

Lali Fjellström
Branschansvarig Redovisning

Denna kortade version av det öppna brevet till YH-myndigheten publiceras med tillstånd från Srf konsulterna. Ett liknade brev handlar om utbildningen av lönekonsulter (länk till brevet).

Redaktionen

[email protected]