”Det är viktigt att kunden ringer oss först”

Så säljer tillväxtraketen LR Ekonomi i Karlskrona fler rådgivningstimmar.

Joakim Runnsjö

LR Ekonomi i Karlskrona är Årets tillväxtbyrå 2019 i Blekinge län. Byrån ökade omsättningen med 18 procent senaste räkenskapsåret, samtidigt som vinsten nästan fördubblades.
”När jag började för fem år sedan blev jag den fjärde personen på byrån och de flesta arbetade deltid. Nu är vi fem. Alla jobbar inte heltid, men vi jobbar betydligt mer än då”, säger Joakim Runnsjö, Srf-auktoriserad redovisningskonsult som tog emot priset på nätverksträffen CloudLunch i Karlskrona härom veckan.

Vill ni växa ytterligare?

”Jag vill växa, vi siktar på att bli i alla fall ett par ytterligare personer. På sikt skulle jag gärna dubbla omsättningen och antalet anställda.”

Vad måste till för att ni ska kunna växa vidare?

”Den största utmaningen är att få tag i personal. Sedan är våra nuvarande lokaler en begränsning. Vi flyttade till större lokaler för ett år sedan, men om vi anställer fler måste vi troligen flytta igen.”

Vilken typ av kunder har ni?

”Vi arbetar mycket med verksamheter inom jord och skog. Frågorna handlar inte enbart om företaget, utan även om familjefrågor och privatekonomi. Ofta ärver man gårdarna, många är samägda. Man måste ha kunskap om familjejuridiken.”

Det låter som rätt mycket rådgivning. Hur stor andel av er omsättning handlar om rådgivning?

”Jag skulle uppskatta att 30-40 procent av vår omsättning är rådgivning.”

Hur tar man bäst betalt för rådgivning?

”Vi tar betalt per timme och jag har aldrig sett något problem med det. Enkla frågor vi kan besvara per telefon bjuder vi på, kunderna ska inte dra sig för att ringa. Det är viktigt att kunden ringer oss först. Då kommer dialogen igång och vi kan sälja rådgivningstjänsten. Därefter är det timdebitering som gäller. Kunderna är fullt medvetna om att rådgivningen kostar men frågorna är viktiga för dem.”

Först trodde jag att er byrå tillhörde byrånätverket LR Revision och redovisning, men så är det väl inte?

”Nej, LR står för Lena Runnsjö, min mamma som startade byrån 1994. Jag själv anslöt för fem år sedan. Nu ska vi genomföra ett generationsskifte där jag tar över successivt. Det handlar om att få med kunderna, så att de känner sig trygga med att få en ny kontaktperson på byrån”, säger Joakim Runnsjö.

Intervjun gjordes i samband med nätverksträffen CloudLunch i Karlskrona, som arrangerades härom veckan. LR Ekonomi i Karlskrona korades där till Årets tillväxtbyrå, ett pris som går till den redovisnings- eller revisionsbyrå i varje län som ökat omsättning och vinst snabbast det senaste året. Aktiebolag som omsätter minst 3 Mkr är med i undersökningen. Priset delas ut av Revisionsvärlden och programvaruföretaget 24SevenOffice. Läs mer om CloudLunch och priset här.

Glad vinnare med diplom

Martin Hammarström

[email protected]