Deskjockeys slutar ta in revisorsassistenter

Vd Peter Rexhammar: ”Det kommer bli en urholkning av yrket”.

Peter Rexhammar. Foto: Saerun Norén

Revisions- och redovisningsbyrån Deskjockeys har tagit ett principbeslut att inte längre anställa några nyutexaminerade civilekonomer som revisiorsassistenter. Det skriver nyhetssajten Realtid.

Bakgrunden är de nya utbildningskraven för revisorer. De nya reglerna innebär att fördjupande kurser i redovisning och juridik ska kunna läras ut av revisionsbyråerna själva – inte nödvändigtvis av högskolor eller universitet. Det innebär att byråerna får ett större ansvar jämfört med tidigare.

”Vi anser att reformen innebär en alldeles för tung börda för byråerna att utbilda i sådant som vi tycker att man ska göra på universitet”, säger Deskjockeys grundare och vd Peter Rexhammar, till Realtid.

Byrån tittar därför på andra strategier för revisionen. I första hand tänker man låta mindre kvalificerad personal, som till exempel praktikanter eller studenter, utföra enklare arbetsmoment. I framtiden kan offshoring i exempelvis Baltikum bli aktuellt.

De nya utbildningskraven genomfördes trots massiv kritik från högskolor. Även Deskjockeys var remissinstans och inom branschen var byrån en relativt ensam negativ röst.

”Vi ser att det kommer bli en urholkning av yrket; vi kommer inte att vara den enda byrån som inte längre anställer nyutexaminerade revisorsassistenter. Om vi börjar titta på automatiserade system, på offshoring eller möjligheter att använda praktikanter, vem ska då utbilda nyutexaminerade revisorer”, frågar Peter Rexhammar retoriskt tidningen.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se