Deloitte vill få indiska kvinnor att förvärvsarbeta

Deloitte lanserar ett globalt initiativ i Indien för att utbilda flickor och kvinnor i landet och i förlängningen få dem ut på arbetsmarknaden. Målet är att hjälpa 10 miljoner flickor och kvinnor med utbildning och kunskapsutveckling fram till 2030, rapporterar Realtid och citerar Business Standard.

Programmet heter WorldClass och vill öka andelen flickor som når högre utbildning, förbättra betygen och hjälpa dem ut i arbetslivet. I Indien lämnar nästan 40 procent av flickorna i åldern 15-18 år skolan och högskolan. Endast 26 procent av kvinnorna är anställda.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se