Deloitte startar institut för mångfald

Deloitte öppnar DEI-institut, ett initiativ som syftar till att främja mångfald och inkludering genom forskning, samarbeten och event med fokus på DEI (diversity, equity and inclusion).

Institutet kommer att fokusera på tre områden: 1) bedriva forskning och analys om framväxande DEI-trender och frågor, med utgångspunkt i tidigare analys inom ramen för The Equity Imperative; 2) samarbeta med organisationer, akademiker och företag och 3) att utnyttja Deloittes erfarenhet och nätverk för att få in frågor om mångfald i affärer.

Martin Hammarström

[email protected]