Deloitte: “Revisorer ska finnas på alla orter”

Skrotar titeln kontorschef - inrättar kluster och klusteransvariga.

Anders Rinzén
Anders Rinzén

Deloitte inför en ny “operativ modell” i vilken landet delas in i tre kluster, som vart och ett består av 5-6 kontor. Inom varje kluster vill Deloitte  ha ett starkt samarbete över kontorsgränserna. Det ska bli mindre fokus på det enskilda kontoret. Man skrotar titeln kontorschef och byter ut det mot gruppchef och klusteransvariga. Detta för att kunna belöna ledare och ansvariga utifrån hur hela klustret presterar istället för det enskilda kontoret, berättar Anders Rinzén, partner vid Deloitte och ansvarig för de regionala kontoren.

“Det är enklare att kanalisera kompetens och resurser för bemanning av uppdrag, för att sedan matcha det mot platsen där uppdragen finns, snarare än att vi ska begränsa oss till att enbart ta uppdrag där vi finns. En mobil och flexibel organisation med hela nätverkets kraft och kompetens tillgängligt över hela landet”, skriver Anders Rinzén.

PwC gick i fjol från 33 till 22 kontor i en omstrukturering som berörde en rad orter och städer. Bland annat försvann PwC helt från Norrlands inland när kontoret i Östersund bommade igen. Hos Deloitte försvinner inga kontor och det nya operativa systemet förändrar inte hur många orter som det ska sitta revisorer och konsulter i.

“Det ska fortfarande finnas på alla orter som Deloitte är representerade på”, skriver Deloitte.

Digitaliseringen har öppnat för reformen. Långa resvägar har tidigare utgjort hinder för att samarbeta mellan kontoren, men efter pandemin känns digital kontakt mer naturlig.

“Den väsentligaste skillnaden är att vi skapar en tryggare, starkare och leveranskraftigare organisation genom detta mobila, digitala och effektiva sätt att jobba”, skriver Anders Rinzén.

 

Jonas Karanta

[email protected]