Deloitte Legal rekryterar två seniora jurister

Lars Törner Larsson and Jonas Lindskog. Foto: Deloitte.

Deloittes Legal-grupp rekryterar Jonas Lindskog, tidigare advokat på Advokatfirman Cederquist och Lars Törner Larsson, tidigare advokat på Wistrand advokatbyrå. Rekryteringarna sägs ingå i en strategisk satsning som görs inom Deloitte Legal för att växa och öka sin marknadsandel.

Deloitte Legal består idag av 17 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Gruppen är verksam inom främst bolagsrätt, arbetsrätt, M&A och dataskydd. År 2019 drabbades enheten av ett avbräck när dåvarande chefen Mattias Bergman gick över till KPMG för att bygga upp deras avdelning Legal Services. Efter att Bergman slutat fick Johan Mikaelsson ansvaret för Deloittes Legal-verksamhet. Han var director och baserad i Malmö, nu arbetar han som bolagsjurist på Boozt. Sedan sommaren 2021 leds Deloitte Legal av Maria Lilliestierna, som rekryterades som partner och är baserad i Stockholm.

Nu rekryterar Lilliestierna två seniora jurister specialiserade inom på arbetsrätt och M&A.

Jonas Lindskog går in som Head of Employment och kommer att leda den arbetsrättsliga gruppen.

Lars Törner Larsson kommer att driva M&A-tjänsterna tillsammans med Maria Lilliestierna.

”Jag är mycket glad över att få välkomna Jonas och Lars till gruppen. Vi vill göra strategiska rekryteringar för att fortsätta tillväxtresan inom våra fyra huvudområden (arbetsrätt, M&A, bolagsrätt och dataskydd). Med Jonas och Lars som nyckelspelare i teamet kommer vi kunna accelerera vår satsning och stärka vårt erbjudande inom arbetsrätt och M&A”, säger Maria Lilliestierna i ett pressmeddelande.

Maria Lilliestierna

Alla stora revisionsbyråer arbetar mer eller mindre med affärsjuridik, i konkurrens med exempelvis advokatbyråer. En verksamhet som drivs som eget bolag och därför går att följa är EY Law, som det senaste räkenskapsåret omsatte 56 Mkr. Maria Lilliestierna har satt upp ambitiösa tillväxtmål och verkar sikta ditåt.

”Vi hoppas kunna dubblera antalet medarbetare under en treårsperiod och samtidigt säkerställa att vi växer med lönsamhet. Vi har sedan augusti välkomnat åtta nya medarbetare och kommer fortsätta söka talanger, bland annat inom bank och finans”, säger Maria Lilliestierna.

Även internationellt växer revisionsnätverken inom affärsjuridik. En del av tillväxten sker inom mjukvaruområdet. År 2018 förvärvade EY den brittiska uppstickarfirman Riverview Law, en teknisk plattform som erbjuds juristavdelningar i hela världen.

Även Deloittes Maria Lilliestierna ser teknologi och programvara som viktiga områden för tillväxt.

”Dokumentautomatisering är för många jurister idag en självklarhet och på samma sätt tror jag att exempelvis research och kontraktsanalys med stöd av AI är något som kommer ha stor betydelse för hur vi kommer att arbeta i framtiden. Kunder kräver idag en ökad bredd i rådgivningen, snabbare leveranser och förståelse för branschspecifika risker”, säger hon.

Martin Hammarström

[email protected]