Deloitte får godkänt i RI:s kvalitetskontroll

Deloitte i Stockholm

Revisorsinspektionen RI öppnar ett ”riskbaserat tillsynsärende” gällande ett revisionsuppdrag hos Deloitte där det är oklart om revisorn hade fått tillräckliga revisionsbevis för om årsredovisningen var undertecknad av styrelsen innan datumet för dateringen av revisionsberättelsen.

”Mot bakgrund av detta finner Revisorsinspektionen anledning att utreda frågorna vidare”, skriver RI.

RI uppmärksammade förhållandet i en större så kallad kvalitetskontroll som gjordes av Deloitte i fjol. Den omfattade sju revisionsuppdrag år 2020 som genomfördes av sju olika revisorer.

”Revisorsinspektionens sammanfattande bedömning är att revisionskvaliteten i de utförda revisionsuppdragen överlag har varit tillfredsställande”, skriver RI i en rapport.

Förutom att RI öppnat tillsynsärendet ovan har myndigheten identifierat ”vissa uppdragsspecifika granskningsbrister där revisionskvaliteten kan förbättras”. RI anmodar Deloitte att vidta relevanta åtgärder för att ”framgent reducera risken för sådana brister”, skriver RI.

Martin Hammarström

[email protected]