Deloitte-anställda ska hjälpa invandrare till bättre jobb

Får engagera sig som mentorer i ”Mitt Livs Chans”.

Lenka Prokopec Karlberg, VD för Mitt Liv och Robert Lönn, Director Brand, Marketing & Communications på Deloitte

Det sociala företaget Mitt Liv och Deloitte har under januari inlett ett partnersamarbete som kommer att omfatta Deloittes verksamhet i hela Sverige. Enligt ett pressmeddelande ska Deloittes medarbetare erbjudas att engagera sig som mentorer i Mitt Livs Chans, ett mentorprogram som riktar sig till personer med utländsk bakgrund, eftergymnasial utbildning och som saknar jobb motsvarande sin kompetens i Sverige. Utöver detta kommer Mitt Liv att kompetensutveckla Deloittes organisation genom strategisk rådgivning, föreläsningar, workshops och nätverksträffar.

”Att våra medarbetare bidrar med sitt mentorskap i Mitt Livs Chans kommer att vara utvecklande för dem som individer, men i förlängningen också fungera som en kompetenshöjare för hela vår organisation”, säger Jan Berntsson, vd för Deloitte Sverige.

Samarbetet med Mitt Liv är en del av Deloittes globala initiativ ”WorldClass”, vars ambition är att förändra framtiden för 50 miljoner människor till 2030, kopplat till FN:s hållbarhetsmål 4 och 8.

Deloitte i Sverige vill bland annat arbeta med mångfald och inkludering på arbetsmarknaden.

”Deloitte kommer att bli ett viktigt tillskott i vårt nätverk av samarbetspartners”, säger Lenka Prokopec Karlberg, vd för Mitt Liv.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se