Därför skakar PwC om amerikanska advokatbyråer

PwC Legals beslut att öppna ett kontor i Washington (se separat artikel) har fått stor uppmärksamhet. Inom juridisk branschpress har några kallat beslutet en väckarklocka för advokatfirmorna. Andra har sagt att beslutet blir avgörande för den amerikanska juridiktjänstmarknaden. Det råder inga tvivel om att PwC:s beslut är stort – av flera skäl.

Nytt kontor, ingen ny strategi

Att PwC öppnar ett nytt kontor i USA är i sig varken särskilt förvånande eller omvälvande. De fyra största revisionsföretagen har under den senaste tioårsperioden expanderat snabbt på juridiktjänstmarknaden. De har byggt upp affärsjuridiska avdelningar som konkurrerar med de största advokatfirmorna i världen och har gjort inbrytningar på många stora områden (se grafik). PwC:s nya kontor i Washington D.C. kommer inte att ändra detta.

Byrån poängterade i sin kommunikation om det nya kontoret att man inte ska arbeta med amerikansk rätt. Det är ett vanligt missförstånd att Sarbanes-Oxleylagen (SOX) hindrar PwC och de övriga big four från att ge juridisk rådgivning. Enligt SOX-bestämmelserna kan man det – bara inte till sina revisonskunder. Företagets beslut att undvika amerikansk rätt bör ses som en vink till tillsynsmyndigheterna, och kanske t.o.m. till advokatfirmorna, att företaget – åtminstone för tillfället – inte avser att bredda de juridiska tjänster man tillhandahåller. Att ta steget till amerikansk rätt skulle vara en markant ändring av företagets strategi.

Det viktigaste i PwC Legals tillkännagivande var att de startar en amerikansk advokatfirma som vänder sig till amerikanska företagskunder. Detta kommer inte som någon överraskning för de som följt med i utvecklingen. PwC Legal har under en tid inriktat sig på – och tillhandahållit tjänster till – kunder i USA. Deras femårskontrakt med GE tidigare i år som innebär att man sköter deras skatteavdelning (se separat artikel) är det mest uppenbara exemplet på detta. Den affären är emellertid bara toppen på isberget. Sanningen är att PwC Legals nya amerikanska advokatfirma helt enkelt är en formalisering av vad som varit på gång under flera år – PwC:s Legals och de övriga fyra storas intåg på den globala marknaden för affärsjuridik.

En ny inställning till expansion

En aspekt av PwC:s tillkännagivande är dock både ny och betydelsefull – själva kommunikationen i sig. Under det senaste decenniet har de fyra stora varit noga med att tillväxten inom deras affärsjuridiska verksamhet inte ska väcka uppmärksamhet. Detta var i någon mån en läxa man lärde sig från tidigare expansion inom juridiken. I början av 2000-talet expanderade de fyra stora snabbt inom denna bransch och tillkännagav vitt och brett att det slutgiltiga målet var att direkt konkurrera med de största advokatfirmorna. I vissa länder kanske detta kan funka, men inte i USA. Advokatbyråerna bjöd motstånd och fick uppbackning av det amerikanska advokatsamfundet. Detta, tillsammans med Enronskandalen, ledde i slutänden till att tillsynsmyndigheterna antog SOX-reglerna, vilket försenade de fyra storas expansion på juridikmarknaden i USA.

Efter den läxan har revisionsbyråerna i stället gjort utökat sin juridiska verksamhet lugnt och stilla under den senaste tioårsperioden. Större tillkännagivanden har varit få och det har varit långt mellan dessa. Det har definitivt inte förekommit några krigsförklaringar. De har istället vuxit obemärkt genom att öppna ett kontor här och skaffa sig en ny partner där.

PwC:s beslut att öppna ett riktigt advokatkontor i USA är inte något försiktigt drag. Företaget har kontor i USA, faktiskt redan två bara i Washington. Företaget kunde enkelt ha byggt upp resurser för juridikrelaterad marknadsföring och affärsutveckling på de befintliga kontoren. Istället valde man att starta en amerikansk advokatfirma. PwC förstod mycket väl att ett sådant tillkännagivande skulle dra till sig branschpressens uppmärksamhet – det är nog säkert därför som man aviserade det på det sätt man gjorde. Man förstod också att detta skulle väcka uppmärksamhet – både hos advokatfirmor och tillsynsmyndigheter. Fördelarna ansågs uppenbarligen vara större än nackdelarna.

En sådan djärvhet är något nytt hos big four i USA. Om PwC:s nya kontor är ett tecken på något, så är det att tiden med försiktig expansion är till ända. Amerikanska advokatbranschen kan räkna med fler och större nyheter från de stora revisionsbyråerna framöver.

Nicholas Bruch

Författaren är senior analytiker på ALM Legal Intelligence, en analysfirma inom av den amerikanska mediekoncernen ALM som bland annat ger ut The American Lawyer.

Nicholas Bruch

nbruch@alm.com