Därför ska du testa RPA

Det har gått fort de senaste åren. Inte bara tiden på ett personligt plan, utan också utvecklingen inom redovisningsbranschen. Det finns inte längre en IT-strategi utan en strategi i en digitaliserad värld.
När jag började på en byrå i branschen bestod digitaliseringen av att scanna in pappersfakturor digitalt och koppla fakturabilden mot verifikatet. Digitala fakturaadresser till scanningscentraler kunde uppfattas konstigt och oseriöst. Idag är det snarare konstigt att skicka en pappersfaktura till scanningscentralen.

Produktivitetsparadoxen

De flesta bolagsärenden sköttes via underskrivna pappersblanketter och skickades till respektive instans med post. Idag känns det som en annan era fast det är mindre än ett decennium tillbaka.
Numera är det helt självklart att redovisning sköts digitalt och genom digitala flöden. Roller i branschen har förändrats. Det gäller inte bara ha kunskap om redovisnings- och skatteregler utan också kunna prata om plug- ins och API:er för att vara en rådgivare som kan ge förslag på helhetslösningar.
Mina erfarenheter är att trots denna transformation är det inte en märkbar effekt i totala tidsvinster. Förklaringen kan finnas i produktivitetsparadoxen. Tekniska framsteg till trots har de stora vinsterna i tid, som förutspåddes för ett par år sedan, uteblivit. Motsvarande kunde ses vid införande av IT i industrin på 1980-talet. Det tog tid innan investeringarna slog igenom på grund av arbetsprocesser och företagens strategier. Vinsterna kunde först skördas i det nya milleniet.

Produktivitetsökningen mattas

Enligt forskare på MIT har produktivitetsökningen i USA minskat från 2,8 procent per år mellan 1995–2004 i jämförelse med 1,3 procent mellan 2005–2018. Mönstret är inte unikt utan kan vara liknande i andra länder, däribland Sverige. Andra siffror visar också att det lades över 7 timmar i veckan på att leta information och byta format på data från olika källor redan för 10 år sedan och den tiden har förmodligen inte minskat dramatiskt.

Stansning?

Den fjärde revolutionen är här. Höghastighets mobilt internet, AI, big data och möjligheter till molnteknologi ger oss både utmaningar och möjligheter. En av utmaningarna är minskade marginaler, precis som exempelvis tidnings- och skivindustrin fått erfara. Möjligheterna är konkurrensfördelen för de som vågar utmana det som idag känns märkligt och suspekt. Dessa företag kommer ha ett försprång både mot sina kunder och vid rekrytering av nästa generation rådgivare. De som inte vet vad ordet stansning betyder.

Anna Barrok Ängvall

Det spås att vågen av automation kommer i tre vågor fram till mitten av 2030-talet. Den första vågen kommer ske av manuella, regelstyrda och repetitiva uppgifter. Andelen uppgifter som är automatiserade kommer att stiga från dagens 5 procent till 40 procent. Inom branschen finns många återkommande uppgifter som är starkt regelstyrda. Avstämningar och kontroller, arkivering och leverans av rapporter samt kommunikation med kunder. Så det är inte frågan om automation kommer att omforma branschen utan om precisionen är i experternas prognoser.

Standardiserade uppgifter idealt för RPA

Redan nu finns en möjlighet att dra fördel av den första vågens automation genom Robotic Process Automation, RPA. Förenklat kan man säga att det är en digitaliserad kollega som gör sin förutbestämda uppgift på samma sätt varje gång. RPA är en mjukvarurobot som imiterar det mänskliga utförandet utan inslag av den mänskliga felmarginalen och utför arbetet 3–5 gånger snabbare. En robot kan dessutom köras 24 timmar om dygnet. Repetitiva och standardiserade uppgifter är därför idealt för RPA.
Stressar det ihop sig vid bokslut går det enkelt att skala upp produktiviteten utan att riskera en felrekrytering. Dessutom kan våra mänskliga kollegor göra den roliga värdeskapande delen av jobbet. Att göra analyserna och ha kundkontakten. För det tror jag är ytterligare en paradox. Att den personliga kontakten blir än viktigare i en alltmer uppkopplad och digitaliserad värld. Vi vill bolla våra tankar och idéer, vi vill ha råd och vi vill ha hjälp att tolka den enorma mängd av information som vi har tillgång till varje dag.

Anna Barrok Ängvall

Civilekonom och tidigare auktoriserad redovisningskonsult. Numera konsult på Sogeti med ett brinnande intresse för automation och processutveckling

Åsikterna i artikeln är krönikörens egna. Vill du också skriva en krönika i Revisionsvärlden. Mejla [email protected]

Anna Barrok Ängvall

[email protected]