Danska PwC köper finanskonsult

Danska PwC köper den danska finanskonsulten First Treasury, enligt ett pressmeddelande. First Treasury har kontor i Köpehamn, Sydney och Indien men kunder i många länder, enligt webbplatsen bland annat i Sverige.

Konsultbolaget är från den 1 februari en del av danska PwC:s affärsområde Financial Services (FS).

Klaus Berentsen

“Med First Treasury ombord stärker vi vår kompetens inom finansiella system, datalagring och myndighetsrapportering. Det som kompletterar väl vårt befintliga kunderbjudande”, säger Klaus Berentsen, chef för FS och partner på danska PwC.

Första Treasury kommer att ingå i ett team på över 100 personer som tillhandahåller tjänster till den finansiella sektorn.

”Den finansiella sektorn arbetar mycket med compliance och digital utveckling. De senaste åren har det skett stora förändringar, och många finansiella företag liknar idag mer it-företag”, säger Klaus Berentsen.

First Treasury-chefen Niels Larsen var med och grundade firman 2001 och har tidigare arbetat hos bolag som SimCorp och Deloitte. Han blir med affären partner i danska PwC.

Martin Hammarström

[email protected]