Danmark fullvärdig medlem i NAF

Från vänster: Roland Sigbladh (Srf konsulterna, Sverige), Jari Seppä (Taloushallintoliitto, Finland), Peter Skjerning (Cereda, Danmark) och Rune Aale-Hansen (Regnskap, Norge). Foto: Konsulten.

Litet i skymundan av Sveriges och Finlands väg mot NATO har Cereda, en branschorganisation inom redovisning och ekonomi i Danmark, blivit fullvärdig medlem i Nordic Accountant Federation, NAF. Cereda har 500 medlemmar och planerar att snart presentera en dansk branschstandard för redovisningstjänster, motsvarande de svenska standarderna Rex och Reko.

”Ambitionen är att stärka det nordiska arbetet framöver. Både när det gäller att lyfta branschen, dela kunskap och bland annat följa upp regelverk som kommer från EU”, skriver Srf konsulternas förbundsdirektör Roland Sigbladh, i tidningen Konsulten.

NAF består sedan tidigare av branschorganisationer i Sverige (Srf konsulterna), Finland (Taloushallintoliitto) och Norge (Regnskap, Norge). Cereda har tidigare endast haft en observatörsroll.

Martin Hammarström

[email protected]