Dags att kliva på det digitala tåget

Redovisningsbranschen genomgår nu en snabb förändring där många små byråer riskerar att bli överkörda av digitaliseringståget. Det som händer på marknaden är att en ny typ av entreprenörer har fått upp ögonen för redovisningsbranschen. Genom erfarenheter från helt andra branscher som e-handel och spelbolag ser de att det går att göra redovisning på ett nytt, roligare och enklare sätt.

Entreprenörer med bakgrund inom e-handel, där alla moment hänger ihop i ett digitalt flöde, inser snabbt att det i dag saknas ett led. Köpet ska självklart också kunna bokföras automatiskt. Samtidigt utmanas branschen av sina egna kunder. De är ofta unga företagare som vuxit upp med digitala hjälpmedel och som därför är främmande för att hantera papperskvitton, fakturapärmar och annat manuellt arbete.

Digitaliseringen gör det möjligt för ett företag att skapa ett integrerat digitalt arbetsflöde, där en uppgift bara behöver registreras en enda gång. Det innebär att det tidsödande dubbelarbetet inom ekonomi och administration försvinner. Insamling, kontroll och strukturering av bokföringsunderlag är ett nyckelområde för verksamheten, ofta förknippat med utmaningar. Tidsödande arbetsuppgifter kan göras mycket enklare och snabbare när pappersunderlag försvinner. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) kan ett datasystem tolka underlagen. Därefter behöver användaren bara ta ställning till de förslag som presenteras via datorn.

En stor tidsvinst finns i integrationen med banken. När in- och utbetalningar sker automatiskt spar redovisningsbyrån mycket tid. Dessutom blir det säkrare genom färre fel på grund av den mänskliga faktorn. En fullt rimlig utveckling är att även Skatteverket på sikt kommer att vara integrerat med företagens bokföringssystem. Det innebär att moms, arbetsgivardeklarationer, skatt, etc. i framtiden kan hanteras automatiskt i ett digitalt arbetsflöde. Det skulle betyda en riktigt stor förenkling och tidsvinst.

För redovisningsbranschen innebär utvecklingen också att ny typ av kompetens kommer att efterfrågas. I framtiden är det inte en djup förståelse av bokföringssystemet som är en nyckelkompetens eftersom tekniken automatiserar och förenklar. I stället kommer det att bli viktigare med rådgivning där det krävs en djupare ekonomisk kunskap med förmåga att tolka finansiella data. Det kommer också att behövas en förmåga att presentera fakta för kunderna på ett pedagogiskt sätt och hjälpa dem förstå och utveckla sin verksamhet.

Nils Carlsson

Förutom att redovisningsbyrån är rådgivare och mentor för företagaren, kan byrån även i förlängningen bli expert på helt andra områden som informationssäkerhet, marknadsföring och försäljning. Många mindre byråer kommer sannolikt att behålla de gamla arbetssätten så länge det går att ta ut dagens arvoden för traditionella tjänster.  När kunderna däremot upptäcker hur mycket enklare vardagen blir när bokföringen är helt digital kommer priserna att pressas nedåt. De redovisningsbyråer som inte hänger med riskerar att slås ut.

På Fortnox utvecklar vi dessa digitala system som kommer att vara basen för redovisningsbranschens nya moderna sätt att arbeta.  Det är dags att kliva på det digitala tåget så att Sveriges företagare får hjälp med att få mer tid till att utveckla affärerna istället för att ödsla tid på onödig administration.

Nils Carlsson

Krönikören är vd på Fortnox AB

 

 

Redaktionen

red@revisionsvarlden.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *