Chef eller härskare?

Narcissister. Psykopater. Despoter. Kärt barn har många namn. De finns lite överallt. Hemma. I bekantskapskretsen. Och på jobbet. Ofta på någon hög position.

När det gäller arbetsplatser har väl de flesta av oss någon gång reagerat negativt på en chef. Precis som föräldern är chefen någon vi står i beroendeställning till, en stor del av trivseln och motivationen hänger på ledargestalten. Och när det handlar om auktoriteter som är viktiga för vårt dagliga bröd blir det reaktioner, positiva eller negativa.

Min egen erfarenhet vad gäller personer som håller i rodret är stor. Cirka tjugofem chefer/uppdragsgivare har passerat revy. Eftersom mitt minne tycks bättre ju längre bak i tiden det sträcker sig så kan jag tydligt komma ihåg mina arbetsledare ända från sommarjobbsepokerna. Jag minns han som behandlade mig med likgiltighet och gjorde arbetsdagen tråkig. Eller hon som var allmänt grinig och inte fick mig att ge allt. Och den där stressade personen som skruvade ner både humör och samarbetsvilja genom att leverera order utan att berätta varför. Men de hjälpsamma och välvilliga, som tog mig på allvar trots att jag bara var en skolungdom, de blev förebilder som fick mig att göra mitt yttersta och trivas varje dag.

Så utan tvekan är och förblir chefen en mycket central person vars påverkan kan dominera hela ens tillvaro. Att råka ut för en osunt självupptagen härskare kan bli förödande. Ett speciellt manipulativt beteende jag vill nämna är den synnerligen verkningsfulla Uteslutningsmetoden. Tystnaden. Att ignorera och exkludera. Tro mig, jag har gått i god skola, det var så vi gjorde i vår familj. Jag har både blivit utsatt, samt använt mig av den själv, och vet att det utlöser stort obehag hos den som drabbas. För ingen vill bli osynlig, exkluderad och hamna utanför gruppgemenskapen.

Sanne Forslund

Att behöva upptäcka det den svåra vägen, att själv bli utsatt, var extremt obehagligt men ledde samtidigt till det positiva att jag själv förändrade mitt beteende. Utan härskartekniker skulle arbetsplatser bli tryggare, effektivare och framför allt roligare.

Sanne Forslund, marknadsekonom och författare

Aktuell med boken I chefens revir, som berör narcissism och manipulation.

Redaktionen

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *