Byråledare skriver bok om entreprenörskap

Carina Hedrum skriver självbiografiskt om generationsskiften.