Byråernas expertstöd i kommunal revision synas av RI

Revisorsinspektionen inleder en så kallad tematillsyn av revisionsbyråernas medverkan som sakkunniga i kommunal revision. Tillsynen inleds under våren och beräknas sluta med en rapport i slutet av 2019, skriver Revisorsinspektionen (RI) på sin webbplats.

Tematillsyn är en ny giv från Revisorsinspektionen. Den ska ses som ett komplement till kvalitetskontrollerna och den riskbaserade tillsynen. Tematillsyn riktas mot ett specifikt område eller revisionsfråga och omfattar flera revisionsbyråer och/eller revisorer. På så sätt hoppas myndigheten ”få en bättre helhetsbild samt identifiera gemensamma utmaningar”. RI vill genomföra en tematillsyn per år.

Martin Hammarström

[email protected]