Brännström rådgivare till ICAEW Europe

Ny studie kartlägger hur storbyråerna hanterar oberoendefrågor och potentiella målkonflikter.

Dan Brännström

Hur väl möter Europas 30 största revisions- och rådgivningsbyråer förändringstryck i olika länder? Det ska branschorganet ICAEW Europe ta reda på i en omfattande studie, och FAR:s tidigare generalsekreterare Dan Brännström har tackat ja till att bidra som rådgivare i projektet.

När Revisionsvärlden talar med Dan Brännström har han just återvänt från Bryssel och det första mötet med teamet på ICAEW Europe.

”Fokus är på hur man effektivast kan skapa en aktuell bild av byråernas organisation och verksamhet i ljuset av vår föränderliga omvärld. Uppgiften är inte enkel, och därför blev det också en intensiv dialog”, säger Dan Brännström.

Studien har initierats delvis mot bakgrund av debatter Storbritannien och i Nederländerna, där röster höjts för att reformera revisionsbranschen efter diverse företagsskandaler. En fråga som ska kartläggas är hur byråerna hanterar oberoendefrågor och potentiella målkonflikter mellan revision och rådgivning. En rapport ska tas fram av ICAEW Europe, och en oberoende expertpanel ska övervaka arbetet.

”Jag är en av fem oberoende rådgivare som ska medverka till att studien blir träffsäker och objektiv. Vi har olika bakgrund och vi följer projektet från ax till limpa”, säger Dan Brännström.

Målsättningen är att resultatet av studien ska publiceras runt sommaren 2020 och därefter tjäna som utgångspunkt för den vidare debatten i Europa kring branschens roll.

ICAEW är en brittisk medlemsorganisation för revisorer och redovisningsekonomer, men föreningen har medlemmar över hela världen. ICAEW Europe är organisationens representationskontor i Bryssel.

”Många länder följer diskussionen i Storbritannien om de stora byråernas kvalitet och oberoende. Sedan får vi se hur EU följer upp sitt revisionspaket. I allt detta kommer den här studien väl till pass. Det är komplexa frågor och då krävs mycket fakta på bordet”, säger Dan Brännström.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se