Bottenresultat vid revisorsexamen

RI: "Pandemiläget kan ha haft en negativ påverkan på resultatet".

Den 18:e och 19:e augusti 2020 genomfördes det prov för revisorsexamen som blev framflyttat i våras på grund av pandemin. Provet är nu rättat och av de 80 personer som skrev provet var det 36 stycken som fick godkänt, dvs 45 procent. Det är ett dåligt resultat, även om RI uppger att det historiskt funnits prov som ännu lägre andel klarat.

“Det som … skiljer vårprovet år 2020 jämfört med tidigare år är att vi befinner oss i en pandemi med fysisk distansering och en allmän oro i samhället, något som även negativt kan ha påverkat årets förutsättningar för byråerna och FAR att bedriva utbildning. Myndigheten tillsammans med Examensrådet kommer att följa utvecklingen av provresultatet kommande åren”, skriver Per Johansson, myndighetschef Revisorsinspektionen (RI) till tidningen Balans.

Examensrådets ordförande Kristian Stensjö uppger till tidningen att inga förändringar skett i Examensrådets processer eller rutiner.

“Det vi kan konstatera jämfört med tidigare prov är att FAR:s förberedelsekurs inför revisorsexamen genomförts i digital form jämfört med fysiskt vid tidigare prov samt att tentandernas förberedelseperiod blev förlagd i nära anslutning till semestertider. Från Examensrådets sida avser vi inte genomföra några förändringar men naturligtvis bevaka, analysera och utvärdera kommande utfall noga”, skriver han till Balans.

I november 2019 var det 49 procent som fick godkänt och även det var ett lågt resultat enligt Revisorsinspektionen, RI.

Revisorsexamen flyttades från den normala tidpunkten i maj till augusti på grund av rådande pandemi. Revisorsinspektionen gjorde det även möjligt för provdeltagarna som anmält sig till vårens prov att byta till höstprovet. Av totalt 116 sökande till vårens prov var det slutligen 80 personer som skrev provet, 28 som beslutade att vänta till höstprovet 2020 samt sex personer som valde att inte skriva under våren eller hösten.

Svar och rättningskommentarer finns att läsa här.

Martin Hammarström

[email protected]