Bokio om utdelningsstoppet: “Fåmansbolag måste balansera lön och utdelning”

Viktor Stensson

Tillväxtverket kommer inte att ge krisstöd för korttidsarbete till bolag som gör aktieutdelningar. Det sa generaldirektör Gunilla Nordlöf efter ett möte med finansutskottet i under torsdagen. Beskedet ogillas av programvaruföretaget Bokios vd Viktor Stensson. Han skrev ett öppet brev till Tillväxtverket:

Göteborg 8 maj 2020

Till: Gunilla Nordlöf

Tillväxtverket har haft möte med Finansutskottet för att diskutera aktieutdelningar i samband med statligt stöd. Efter mötet har Tillväxtverket skickat ett pressmeddelande där verket anför att aktieutdelningar enligt myndighetens analys inte är förenligt med lagen om korttidsarbete. I pressmeddelandet säger generaldirektör Nordlöf:

”Ser vi att ett företag som fått stödet agerar på ett sätt som visar att de inte befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge, till exempel genom att göra aktieutdelningar, kommer vi att reglera stödet och kräva återbetalning.”

Bokio som har 80 000 småföretagare som kunder ser en annan verklighet för landets företagare än den som vanligen återges i medierna. Det är möjligen rimligt att ha begränsningar i stödet för större företag med utländska ägare, men för den dryga miljon småföretagare som i stor utsträckning byggt och fortsätter bygga det här landet är verkligheten annorlunda.

För en småföretagare med 1-10 anställda är företaget en integrerad del av privatekonomin. Gällande regelverk avseende bland annat fåmansbolag gör dessutom att företagaren typiskt sett fållas in i en situation där hen behöver balansera lön och utdelning för sin ersättning för att få en rimlig tillvaro.

Sveriges småföretagare är redan mycket hårt prövade i coronakrisen. Vi vill därför uppmana Tillväxtverket att verka för en lösning där småföretagarna inte utsätts för ytterligare risker och osäkerhet avseende potentiell återbetalning enligt lagen om korttidsarbete vid det fall utdelningar har skett eller sker.

Med vänliga hälsningar
Viktor Stenson
VD Bokio

Bokio är ett molnbaserat redovisningsprogram vars grundtjänst är gratis för användarna. Bolaget tjänar pengar på att sälja tilläggstjänster och köpte nyligen branschkollegan Red Flag, se tidigare artikel.

Redaktionen

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *