Björn Lundén först ut med AI-baserat rådgivarverktyg för redovisningsbyråer

Sponsrat innehåll från Björn Lundén

I redovisningsbranschen har ännu inte några större AI-projekt genomförts, undantaget tolkningsrobotar som med varierande resultat läser och konterar fakturor och kvitton. Detta trots att det i branschen borde finnas goda förutsättningar att använda AI för att på olika sätt effektivisera och höja kvaliteten både i interna processer och i redovisningsuppdragen.

En grundförutsättning för att framgångsrikt driva AI-projekt är att det finns stora mängder data samt att den är välstrukturerad och universell – och den informationen sitter de flesta redovisningsbyråer på i dag men utan att använda den i AI-syfte. En ytterligare AI-fördel för redovisningsbranschen är att digitaliseringen är relativt långt driven, vilket innebär att merparten data är digitaliserad och därmed maskinläsbar.

Några som insett möjligheterna med AI och tagit ett steg längre är det norrländska kunskaps- och programvaruföretaget Björn Lundén. I höst har man nämligen släppt ett rådgivarverktyg för redovisningsbranschen där man utnyttjar AI för att ge redovisningskonsulter bättre förutsättningar för kvalificerad rådgivning.

– Med vårt nya rådgivarverktyg vill vi skapa helt nya möjligheter för redovisningskonsulterna i deras rådgivarroll. Det gör vi genom att kombinera modern teknik och kraftfull AI med våra experters samlade kunskap och erfarenhet, berättar Ulf Bokelund Svensson, vd på Björn Lundén.

I praktiken handlar det om att AI:t i realtid söker igenom stora mängder redovisningsdata för att göra jämförelser med andra företag, jämförelser över tid men även ta fram nyckeltal för det enskilda företaget och ställa i relation till det redovisningskonsulten vill jämföra med.

– Vårt mål är inte att automatisera rådgivningen, utan att hitta mönster, avvikelser och varningssignaler och sätta det i redovisningskonsultens händer. Säg till exempel att kundföretagets eget kapital minskat till kritiska nivåer och att företaget kanske är i KBR-läge eller att det förekommer förbjudna lån, då får konsulten i realtid en varning och kan direkt meddela kunden och diskutera åtgärder, förklarar Henry Arousell, CTO på Björn Lundén.

På Björn Lundén ser man utvecklingen av rådgivarverktyget som en ständigt pågående process. Henry Arousell betonar att en unik fördel med AI är att den är självlärande och han är säker på att rådgivarverktygets AI så småningom kommer att besvara frågor vi inte inte ens kommit på att man kan ställa…

Läs mer här!

Henry Arousell och Ulf Bokelund Svensson. Foto Björn Lundén.

Sponsrat innehåll från Björn Lundén

Lars Sörling

[email protected]