BDO-chefen lovar fler förvärv

Carl-Johan Kjellman i intervju efter upprepade nålstick mot Grant Thornton: ”Finns fortfarande gott om mindre byråer att köpa.”

BDO i Sverige har de senaste månaderna gjort flera rekryteringar från den i Sverige mer än dubbelt så stora konkurrenten Grant Thornton (GT), övergångar som skapat stor turbulens lokalt. Senast var det i Jönköping som den förre chefen på Grant Thorntons kontor, Jan Polsten, sa upp sig för att gå över till BDO och samtidigt ta två kolleger med sig. Till saken hör att Jan Polsten vid årsskiftet petades från posten som kontorschef och ersattes av den mer än 20 år yngre Tobias Alstrand.

”Vi förvärvade nyligen Dextra Revision AB som var en av de största fristående revisionsbyråerna på orten. Nu fyller vi på med ännu mer kompetens i Jönköping, vilket är jättekul”, säger Carl-Johan Kjellman, VD på BDO i Sverige till Revisionsvärlden.

I Nyköping var dramatiken stor i höstas när tre delägare vid Grant Thorntons kontor – Peter Gustafsson, Göran Jonsson, och Lars Lejdborg – gick över till BDO och tog sex medarbetare med sig. Enligt webbplatsen har BDO nu elva medarbetare i staden vilket kan jämföras med Grant Thorntons 27.

Kort därefter hoppade Grant Thorntons kontorschef i Eskilstuna Stefan Bengtsson av till BDO, men där satte GT hårt mot hårt och stämde Bengtsson för brott mot konkurrensklausulen i delägaravtalet, som innebär att man måste vänta sex månader innan man kan ta anställning eller starta konkurrerande verksamhet. Efter turer i både tingsrätt och arbetsdomstolen sitter Stefan Bengtsson i så kallad frysbox, enligt Kjellman utan lön från GT, och riskerar fram till den 6 maj vite på 500 000 kronor om han börjar jobba för BDO. Tills Stefan Bengtsson kan tillträda som kontorschef den 7 maj så är Göran Jonsson tillförordnad kontorschef i Eskilstuna som i dagsläget är fyra personer starkt.

”I juni och juli kommer ytterligare revisionsmedarbetare och auktoriserade revisorer”, lovar Carl-Johan Kjellman.

Carl-Johan Kjellman mindre1

Han tycker inte att det är så konstigt att BDO vid upprepade tillfällen hämtar kompetens från just Grant Thornton.

”Vi jobbar mot samma målgrupp – små och medelstora företag. Jag tror att vi upplevs som piggare, roligare och mer flexibla”, säger Carl-Johan Kjellman.

Får de bättre villkor som delägare hos BDO?

”Nej, det tror jag inte. Det handlar nog mer om att BDO är framåt och vill växa. Vi är nog lite som GT var för tio år sedan”, säger Carl-Johan Kjellman.

Tillskottet av före detta Grant Thornton-medarbetare gör att BDO Sverige vuxit till mer än 500 anställda på 24 kontor i Sverige.

Har ni vuxit om Baker Tilly sett till antalet anställda?

”Det är möjligt men omsättningsmässigt har vi varit större än dem länge.”

Carl-Johan Kjellman tror på fortsatt tillväxt 2016 och utesluter inte fler förvärv.

”Vi vill växa offensivt och känner att vi har medvind”, säger Carl-Johan Kjellman.

Revisionsbranschen har konsoliderats under flera decennier. Är det faktum att ni plockar från Grant Thornton ett tecken på att det saknas mindre byråer att köpa?

”Nej. Jag håller med om att konsolideringen pågått länge, men det finns fortfarande gott om mindre byråer att köpa. Det jobbar vi aktivt med”, säger Carl-Johan Kjellman, som uppger att BDO idag har ungefär 50 procent av intäkterna inom revision, 30 procent inom redovisning och 20 procent inom skatt och rådgivning.

”Det ändras inte av den senaste tidens rekryteringar”, säger Carl-Johan Kjellman.

Ni skickade nyligen ut ett pressmeddelande där ni tydligt skriver att ni värvar från Grant Thornton och att ni fått ”hyllningar och uppmärksamhet från det internationella BDO-nätverket” med anledning av detta. Är det inte att strö salt i såren?

”Syftet är inte att strö salt i några sår. Vi vill dela med oss av vår positiva utveckling med nyetableringar samt at vi attraherat senior kompetens till oss vilket vi är glada över”, säger Carl-Johan Kjellman.

Grant Thorntons informationschef Lisbeth Larsson kallar BDO:s pressmeddelande ”okonventionellt”. Hon poängterar att även Grant Thornton växer snabbt och faktiskt snabbare än BDO när det gäller revisionsuppdrag i segmentet aktiva aktiebolag med 20-200 anställda. Det är ett kundsegment som GT ser som högintressant eftersom det inte är otänkbart att gränsen för revisionsplikt kan höjas i framtiden. För tio år sedan fanns det enligt Larsson 12 663 sådana bolag i Sverige. Grant Thorntons marknadsandel var 4,49 procent och BDO:s 2,9 procent. I april 2016 är antalet bolag i segmentet 17 054. Grant Thorntons marknadsandel har vuxit till 8,21 procent och BDO:s till 3,04 procent, enligt Lisbeth Larsson.

 

Martin Hammarström

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *