Bättre SME-revision brådskar

År 2020 kom av sig innan det ens hade hunnit ta fart. Oavsett vad vi gör ligger coronavirusets pandemi som ett mörkt moln över tillvaron. Nu ser vi alla fram emot ett trendbrott, ljuset i tunneln.
Den globala standardsättaren för revision, IAASB, arbetar med att ta fram vägledning om virusets påverkan på revisionsuppdragen, men jobbar parallellt vidare med sina befintliga projekt. Ett av dessa är Audits of Less Complex Entities (LCE:s).

Under de senaste åren har vi kunnat följa de globala diskussionerna som rör revisionens kvalitet och framtida innehåll. Dessa diskussioner har oftast haft de stora revisionsuppdragen och särskilt revision av företag av allmänt intresse som utgångspunkt.

Även om SME-företagen, individuellt sett, sällan eller aldrig är av allmänt intresse, är deras sammanlagda bidrag till världsekonomin högst väsentligt. Majoriteten av antalet revisioner globalt avser också revision av mindre företag. Det bör därför vara självklart att de uppdragen kan utföras effektivt och dessutom tillföra värde för både revisionskunderna och deras intressenter.

Nordiska revisorsförbundet (NRF) har länge kämpat för att få upp frågan om en bättre SME-revision på IAASB:s agenda. Nuvarande ISA:s är alltför långa och komplexa. Skalbarheten är otydlig och ansatsen i sig leder till alltför stort fokus på dokumentation – på bekostnad av nyttan för kunden. Standarderna är helt enkelt inte anpassade för SME-revisioner.

Processen har varit lång, men under 2019 fick frågan, äntligen, ett globalt genombrott. Det berodde sannolikt på en kombination av olika faktorer: IAASB:s diskussionspapper om Audits of Less Complex Entities, framväxten av nationella standarder för SME-revision (inklusive det nordiska utkastet – SASE) samt den massiva kritik som IAASB:s senaste remisser (en reviderad ISA 315 och nya kvalitetsstandarder) fick motta på grund av just längden, komplexiteten och bristfälliga anpassningar till SMP:s och SME-revision.

När IAASB presenterade remissvaren till sitt diskussionspapper om SME-revision i slutet av förra året, visade det sig råda enighet om att det finns flera utmaningar med nuvarande ISA:s. Det var också uppenbart att IAASB nu måste agera och att det brådskar att hitta en lösning på SME-området. När det gäller de tre alternativen: revidera samtliga ISA:s, en separat standard eller ytterligare vägledning vid sidan av de befintliga ISA:s var det påtagligt att det fanns både för- och nackdelar kopplade till samtliga alternativ.

Helene Agélii

Under tiden som IAASB fortsätter att utforska alternativen står världen inte stilla. Nationella standarder har redan implementerats och stora jurisdiktioner som Indien och Tyskland överväger att gå samma väg. En fragmenterad revisionsmarknad börjar redan bli en realitet, och denna utveckling kan inte vara i någons intresse.

Vi måste se till att lagstadgad eller frivillig revision av SME-företag kan utföras effektivt och vara värdeskapande. Nu är det viktigt att IAASB visar tydligt ledarskap, men också att vi i branschen ger IAASB mandat att förändra och att vi tar gemensamt ansvar för att en global lösning kommer till stånd.

Helene Agélii
Generalsekreterare för Nordiska Revisorsförbundet NRF

 

Detta är en gästkrönika. Vill du också skriva en krönika i Revisionsvärlden? Mejla oss! 

Redaktionen

[email protected]