Kollektivavtal klart för revisorer och konsulter

5,4 procents löneökning under 29 månader = i nivå med industriavtalet.

Akavia, fackförbundet som bildades vid sammanslagningen av Civilekonomerna och Jusek, har slutit ett nytt löneavtal för Revision och konsult uppger tidningen Balans.

Den 10 december undertecknades avtalet som ger utrymme på 5,4 procents löneökning under 29 månader. Alltså i nivå med industriavtalet. Av detta ska 0,4 procent avsätts till flexpension. I det nya avtalet finns också skrivningar om rätten till sjuklön samt att en förändring av LAS-åldern i enlighet med lagstiftningen.

 

Mari Louise Paulson

mari-louise@revisionsvarlden.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *