Avgörande i Troms Kraft-målet rycker närmare

Domstolsförhandlingar pågår i tvisten mellan Grant Thornton och Troms Kraft.

Grant Thornton, Stockholm

Tvisten mellan Grant Thornton och Troms Kraft pågår i Svea hovrätt, skriver nättidningen Realtid. Domstolsförhandlingar pågår fram till den 16 maj och en dom väntas i juni.

Kärnfrågan i miljardmålet gäller om Grant Thorntons revisor varit oaktsam vid granskningen av räkenskaperna i Troms Krafts dotterbolag Kraft & Kultur, se tidigare artikel. Grant Thornton stämdes av Troms Kraft på 1,8 miljarder kronor. I juli 2016 friades Grant Thornton och dess revisor i tingsrätten men Troms överklagade.

Tingsrätten ansåg att felaktigheter förekommit men slog även fast att Kraft & Kultur – som idag heter Nordic Green Energi – manipulerat räkenskaper och filer som lämnades till revisorn. Revisorn har fått en anmärkning från Revisorsinspektionen (då Revisorsnämnden) just för Kraft & Kultur-revisionen men tingsrätten menade att revisorn förts bakom ljuset av bolaget genom att “Excel-filerna upprättats eller sammanställts av någon hos bolaget efter det att informationen hämtats ut ur faktureringssystemet CAB”.

Samtidigt skriver Realtid att Högsta domstolen väljer att inte pröva brottmålet mot den tidigare vd:n för Kraft & Kultur. Vd:n är dömd till 3,5 års fängelse för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott i samband med att företagets intäkter blåstes upp. I november 2017 fastställde Svea hovrätt tingsrättens dom.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se