Aspiachefen ser tillväxt för redovisningsbranschen

”Ny generation företagare mer vana vid att köpa tjänster”.

Ola Gunnarsson

Ola Gunnarsson, chefen för Sveriges största redovisnings- och rådgivningsbyrå Aspia, anser att redovisningsbranschen växer med 4-5 procent per år och ser en tillväxt även på sikt.

”Jag tror att den generation som startar företag nu är mer van vid att köpa tjänster jämfört med tidigare generationer. Man är van vid att köpa tjänster privat och gör det också som företagare”, säger Ola Gunnarsson i en intervju i nättidningen Realtid.

Aspia gjorde tre snabba förvärv under 2018 och början på 2019. Det var KPMG:s löne- och redovisningsdel, lönespecialisten DLN och skatterådgivaren Skeppsbron Skatt.

”Sedan dess har vi fokuserat på att bygga grunden i verksamheten för att med full kraft kunna ta för oss på marknaden. Nu har vi rätt infrastruktur, kompetens och erbjudande på plats. Vi har konsoliderat, integrerat och känner oss helt klart sugna på förvärv, även om fokus just nu ligger på organisk tillväxt”, säger Aspias vd Ola Gunnarsson, vd sedan drygt ett år.

Framför allt hoppas Aspiachefen på tillväxt inom rådgivning, inte minst till stora kunder.

”Basaffären – som löpande bokföring och att ta hand om utbetalning av anställdas löner – tror jag kommer att tuffa på ungefär som idag … Rådgivningsaffären är ju det som händer efter att ett korrekt bokslut levererats och löner har betalats ut som de ska. Då har vi experter som kan svara på frågor vad ett bolag kan göra med ett eventuellt överskott, hur man kan lösa en ansträngd likviditet och hur ett bolag ska hantera incitamentsprogram och utlandsanställda”, säger han till Realtid.

I intervjun kommenterar Aspiachenen konkurrenssituationen, där traditionella redovisningsbyråer möter konkurrens från digitala prispressare av olika slag. Det handlar om bolag som Bokio, Wrebit, Dooer, PE Accounting och Wint.

”Kommer man från teknikhållet har man sällan möjlighet att tillhandahålla rådgivning. En digital aktör kanske inte heller har kompetensen att svara på enkla frågor som hur kunden ska kontera en viss faktura. Hos våra kunder ser vi ett stort behov av att få hjälp med både komplicerade och enklare frågor”, säger Ola Gunnarsson till nättidningen.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se