”Antalet revisorer ska stabiliseras” – så vill RI stoppa flykten från revisorsyrket

Revisorsinspektionen har antagit en ny ”strategisk plan” för åren 2022-2026. Ett av de övergripande målen under femårsperioden är att öka attraktiviteten för revisorsyrket.

”Färre revisorer ska lämna yrket. Antalet revisorer ska stabiliseras på en nivå som svarar mot samhällets behov och kåren ska ha en jämn köns- och åldersfördelning”, skriver Revisorsinspektionen, som lovar att verka för att ”trygga försörjningen av revisorer i hela Sverige”.

Inga konkreta åtgärder föreslås i planen men myndigheten vill ”verka för en reglering som ökar attraktionen till yrket och stödjer en god personalförsörjning”.

RI vill även se över revisorsexamens innehåll och utformning så att det ”anpassas till framtidens kompetenskrav”. Ett annat område som RI vill utveckla är den egna tillsynen.
”Det bör råda en jämnvikt mellan den reaktiva (disciplinära) och den proaktiva (förebyggande) tillsynen för att en effektiv tillsyn ska kunna uppnås. Tillsynen ska bedrivas för att återföra kunskap och lärande i syfte att höja revisionskvalitén och stärka efterlevandet av de etiska kraven”, skriver RI.

Länk till strategiska planen.

Martin Hammarström

[email protected]