Alkoholnotor ger uppdrag

Oberoende granskning av 3000 transaktioner.

Vidlyftig representation med alkohol i det kommunala bolaget Svenska kommun försäkrings AB har bevakats flitigt framför allt Norrlandsmedia den senaste veckan. Vd:n och annan chef i bolaget ska ha låtit skattebetalarna stå för alkoholnotor på en halv miljon kronor sedan 2012. Alla kreditkort är nu spärrade och vd:n är avstängd.

EY:s korruptionsexpert Erik Skoglund har fått ett uppdrag av försäkringsbolagets styrelse att granska om utläggen varit inom reglerna. Flera personers inköp, kontantuttag, resor och representationskostnader ska granskas, enligt Arbetarbladet handlar det om cirka 3000 transaktioner. I första hand gäller granskningen åren 2012 till 2016 men den kan utökas till fler år och personer om det anses motiverat. Uppdraget omfattar Svenska Kommun Försäkrings AB samt två andra kommunägda försäkringsbolag – Kommungaranti Skandinavien Försäkring AB och Kommun Garanti Reinsurance SA.

Skoglund har satt in tre personer i arbetet som arbetar på löpande räkning och som ska vara klara i början av februari. Svenska Kommun Försäkrings AB har säte i Gävle och ägs av kommunerna i Gävle, Sundsvall, Kiruna, Uppsala, Piteå, Trollhättan, Helsingborg, Trondheim, Örnsköldsvik och Umeå.

Martin Hammarström

[email protected]