Affärsutveckling för byråledare

Fortnox Masterclass med Shane Lukas.

Shane Lukas, ägare AVN

3 000 brittiska byråledare har redan tagit hjälp och förbättrat både lönsamhet och kundnöjdhet. Nu finns det möjlighet att prova ett bevisat framgångsrikt koncept för affärsutveckling för redovisningsbyråer även i Sverige: Fortnox Masterclass i samarbete med AVN.

Vad är Fortnox Masterclass?

Det är en tredagars intensivutbildning för byråledare och ledningsgrupper som är redo att bygga en betydligt mer framgångsrik och digital byrå med nöjdare och kunder.

På agendan

• Hur du sätter mätbara mål och når dem
• Hur du positionerar din byrå på marknaden
• Hur du kan utveckla tjänster med högt kundvärde
• Hur du bygger ett bra team och lär dig leda
• Hur du automatiserar dina processer
• Hur du kan attrahera rätt kunder och uppdrag
• Hur du sätter övergripande mål och syfte för dig och din byrå

Prissättning är steg 1

Prissättningen är central och en vanlig utmaning för byråledare. Den första fasen på utbildningen handlar därför om att bli bättre på prissättning och utveckla sitt ledarskap.

Fas två handlar om att bli bättre på rådgivning. Målsättningen är att de som deltar på Fortnox Masterclass ska börja en tillväxtresa, frigöra tid och öka kundvärdet.

Passar AVN mig?

AVN passar både små och stora byråer och framför allt dig som upplever att du jobbar för mycket, att lönsamheten sjunker eller att du börjat digitalisera och vill ta nästa steg.

Vad tycker svenska byråledare?

De som har provat på AVN brukar säga att en stor del av behållningen är att träffa kollegor i branschen och dela erfarenheter. Du kan förvänta dig handfasta verktyg, ett utmanande strategiarbete och mycket inspiration.

Vad är AVN?

AVN är ett brittiskt företag som har funnits i över 20 år. Några av de största redovisningsbyråerna i världen tar hjälp av AVN med affärsutveckling och digitalisering. Metoderna är beprövade och du kan lita på att det fungerar.

AVN:s 5 kärnvärden

Det här är AVN:s kärnvärden:
• Alla företagsledare har nytta av en extern coach. Det gäller i alla branscher.
• Yrkesmässig framgång inte är framgång på riktigt om det samtidigt går ut över den egna hälsan eller familjen.
• Redovisningskonsulter vill göra skillnad på riktigt – för människor och företag.
• Vi tror på att “träna tränaren”, det vill säga redovisningskonsulten, som sedan kan träna sina kunder.
• Genom att hjälpa och utbilda redovisningskonsulter hjälper vi också alla företagare till framgång och livskvalitet.

Vem äger och driver AVN?

Ägare till AVN Inspiring Accountant är Shane Lukas från UK. När han valde att expandera utanför UK var Fortnox ett självklart val, säger Shane:

– Jag tycker att företagskulturen på Fortnox är helt fantastisk. Jag är nöjd med samarbetet och ser verkligen fram emot att utveckla det ytterligare i framtiden.

Fortnox Masterclass togs fram för att anpassa AVN-konceptet till svenska byråer.

Varför samarbetar Fortnox med AVN?

Pia Eriksson är affärsutvecklare på Fortnox:
– Vi vill erbjuda våra Byråpartners ett vinnande arbetssätt och kommer att ha med Masterclass som en del i vårt utbildningspaket mot byråer. Vill man sedan gå vidare och delta på AVN:s andra evenemang så kan det göras utanför Fortnox.

Vill du också få ett mer vinnande arbetssätt? Läs mer och anmäl dig till nästa Fortnox Masterclass 27–29 september här.

Redaktionen

[email protected]