Adrian & Partners generationsväxlar och byter namn

Kvintett tar över framgångsrik Göteborgsbyrå.

Helena Adrian

Adrian & Partners generationsväxlar och byter namn till JPA International. Revisions- och redovisningsbyrån tar därmed samma namn som det internationella nätverk den tillhör sedan ett år.

Adrian & Partners grundades för 18 år sedan av Helena Adrian och Mats Olsson. De kommer att sälja hela byrån till fem medarbetare; Jonas Karmebäck, Daniel Larin, Martin Persson, Marcus Wangeskog, Markus Warnberg.

”Vi kommer inte att ha kvar något ägande i byrån och de fem som nu tar över har varit delägare kortare eller längre tid med olika poster. Vi började generationsväxlingen redan 2009 och då var Marcus Wangeskog som ingår i gruppen med som en av delägarna. Sedan dess har några kommit till och några fallit ifrån. De som kommer ha huvudansvaret för verksamheten är Markus Warnberg och Jonas Karmebäck”, skriver Mats Olsson till Revisionsvärlden.

Helena Adrian och Mats Olsson kommer dock att fortsätta som revisorer nära JPA International.

”Varumärket Adrian & Partners behåller Helena och jag för de tjänster vi kommer tillhandahålla utan att det inkräktar på det avtal vi ingått som ett led i generationsväxlingen. Den nya ledningen såg inte något värde i att behålla det. Det nya namnet har valts för att synliggöra byråns deltagande i det internationella nätverket”, skriver Mats Olsson.

I samband med generationsväxlingen passar man på att flytta kontoret från Prästgårdsängen till Ebbe Lieberathsgatan i Göteborg.

Markus Warnberg

Svenska delen av JPA International (Adrian & Partners alltså) driver revision och redovisning i två separata bolag. Totalt omsatte verksamheten 36 Mkr under det senaste året. Särskilt revisionsdelen är känd för sin höga rörelsemarginal, som över tid oftast legat över 40 procent.

”Vi hoppas bibehålla den goda andan och det känns skönt att ha Mats och Helenas stöd på den här resan”, säger Markus Warnberg, som kommer att ingå i den nya byråledningen.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se