72 procent klarade revisorsprov

100 personer skrev prov för revisorsexamen i Stockholm i maj och nu är resultatet klart. Det var 72 procent, 72 tentander, som fick godkänt på provet och som därmed kan bli auktoriserade revisorer.

”Att 72 procent klarar provet är inte vanligt och det är endast vårens prov 2015 som har en högre andel som fått godkänt, då var det 74 procent som fick godkänt. Det fina resultatet på vårens prov för revisorsexamen berodde på att tentanderna till stor del fick tillräckligt med poäng på varje fråga i provet. Provets svårighetsgrad var densamma som proven innan”, skriver Revisorsinspektionen på sin webbplats.

Prov, svar och rättningskommentarer finns att läsa här

Martin Hammarström

[email protected]