60 procent klarade unikt revisorsprov

Den 7:e och 8:e januari 2021 skrev 211 personer prov för revisorsexamen vid ett unikt provtillfälle, som egentligen skulle hållits i höstas.  Till följd av pandemin hölls provet på en rad orter tack vare att storbyråerna ställde upp med lokaler.

Resultatet är nu klart. Det var 60 procent, 126 tentander, som fick godkänt på provet och som nu har fått möjligheten att bli auktoriserade revisorer.

Martin Hammarström

[email protected]