43 procent kvinnliga delägare på Aspia

Fyra nya kvinnor i partnergruppen under 2022.

Sandra Larsson

Redovisnings- och rådgivningsjätten Aspia har på ett år ökat andelen kvinnliga delägare från 35 till 43 procent. Det visar tidningen Balans jämställdhetsundersökning för 2023. Aspias HR-direktör Åsa Dammert uppger till Revisionsvärlden att koncernen under 2022 tog in fyra kvinnor i partnergruppen. Till dessa hör Sandra Larsson som är Market Area Leader i Sundsvall samt Therése Østergaard, som i fjol blev ny vd för Skeppsbron Skatt (som ingår i Aspiakoncernen). Tidigare i år kommunicerades att Linda Täpp som är Market Area Leader i Dalarna blivit partner.

“Vi väljer in delägare enligt en process som är lika för alla oavsett kön och den höga andelen kvinnliga chefer och directors (den grupp som delägarrekrytering sker från) är en garant för att delägarskapet ska kunna vara jämställt”, skriver Åsa Dammert i ett mejl.

På senare år har antalet delägare på Aspia ökat och antalet är idag 41 personer. Trots att Aspia har överlägset störst andel kvinnliga delägare bland branschorganisationen FAR:s medlemmar (endast FAR-medlemmar ingår i studien) vill inte Åsa Dammert luta sig tillbaka.

Therése Østergaard

“Enligt jämställdhetsmyndigheten anses jämn könsfördelning råda när fördelningen är 40/60. För oss på Aspia är dock inte jämställdhets- och mångfaldsfrågan ett projekt utan ett strategiskt och naturligt förhållningssätt i vardagen och därmed en del av vårt löpande arbete. Vi arbetar aktivt med att få in fler män som medarbetare och därmed en jämställdhet genom hela organisationen (där idag tre av fyra är kvinnor). Parallellt arbetar vi för en mer jämställd lednings- och partnergrupp där vi fortfarande är något fler män än kvinnor, även om siffrorna går åt rätt håll. Vi tar steg varje år i rätt riktning”, skriver Åsa Dammert.

Hur ska ni göra för att attrahera männen, så att de blir fler än cirka 25 procent av alla anställda?

“Trots att gamla strukturer och stereotypa tankesätt fortfarande existerar inom vår bransch, där män traditionellt sett blir revisorer och kvinnor arbetar som redovisnings- och lönekonsulter, märker vi en positiv förändring där allt fler, oavsett kön, ålder och bakgrund, lockas till konsultrollen. Vi är stolta över att vara en attraktiv arbetsgivare inom branschen och ser det som vår unika möjlighet att förstärka denna förändring och därmed ändra den föråldrade synen. Vi vet att konsultrollen passar alla individer oavsett kön, ålder eller bakgrund, och detta är något arbetar med i alla delar av vår verksamhet – från rekryteringsprocesser till marknadsföring och i det dagliga arbetet”, skriver Åsa Dammert.

Åsa Dammert

Balans jämställdhetsundersökning bland FAR:s största medlemsbyråer görs för fjortonde året. I år är det första gången som andelen kvinnliga delägare i snitt är över 30 procent. I genomsnitt har FAR:s åtta största byråer i genomsnitt 31 procent kvinnliga delägare.

Flera byråer ligger still jämfört med föregående år och KPMG är enda byrån i studien som backat, från 28 till 25 procent.

Andel kvinnliga delägare bland FAR:s största medlemmar. Källa: Balans.

Martin Hammarström

[email protected]