24SevenOffice gör nyemission

Norsk-svenska programvaruföretaget 24SevenOffice genomför en riktad nyemission som tillför bolaget 110 miljoner kronor. Emissionen ska riktas till institutionella investerare som får köpa aktier för 22 kronor, vilket är 5 procent rabatt jämfört med stängningskursen på Spotlight Stock Market den 27 maj 2020.

”Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella investerare och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Bolaget avser att använda likviden från den Riktade Nyemissionen till att accelerera tillväxtinitiativ inklusive förvärvsmöjligheter, samt för Bolagets löpande verksamhet”, skriver 24SevenOffice i ett pressmeddelande.

Bolagets huvudägare R-Venture, som för närvarande innehar cirka 57 procent av aktierna i bolaget, samt fonderna TIN Ny Teknik och Swedbank Robur Ny Teknik, ställer positiva till emissionen.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se