24 personer återvände till revision i fjol

24 före detta revisorer återvände till revision under kalenderåret 2020. Det framgår av Revisorsinspektionens Årsrapport.

Revisorsinspektionen (RI) avskaffade det så kallade “timkravet” i mitten på 2019 för att underlätta för återvändare.  Timkravet innebar att revisorn som förnyade sin auktorisation var tvungen att revidera ett visst antal timmar. Timkravet har nu istället ersatts med en kvalitativ prövning där större hänsyn tas till annan arbetserfarenhet som ligger nära revisionsyrket.

De 24 som återvände till yrket har under tiden utanför revisionsyrket varit exempelvis, HR- eller finansdirektör. Någon har ägnat sig åt studier. Samtliga var födda mellan åren 1959-1989.

Martin Hammarström

[email protected]