218 vill skriva revisorsexamen i höst

Revisorsinspektionen har fått in 218 ansökningar om att skriva revisorsexamen.
”Intresset för att bli auktoriserad revisor är även i höst på samma nivå som de senaste höstproven”, skriver myndigheten på sin webbplats.
Provet hålls den 18-19 november. Hösten 2020 var det 211 stycken som skrev provet och hösten 2019 var det 228 stycken.

Martin Hammarström

[email protected]