1683 kronor för en deklaration

Priserna för redovisningstjänster kartlagda.

Matchningssajten Ageras, som vill hjälpa småföretag att upphandla redovisningskonsult eller revisor, har gjort en studie av priserna för redovisningstjänster baserat på de offerter som lämnas i den egna matchningstjänsten.

När det gäller priset för löpande bokföring är snittpriset i enligt Ageras 37 kronor per verifikation, men en spridning mellan 10 och 65 kronor. Siffrorna baseras på att Agera delat priset för löpande bokföring i byråernas offerter med antalet verifikationer som låg till grund för offerten.

Majoriteten av offerterna gav priser mellan 20 och 50 kronor per verifikation. ”En relativt stor skillnad som kan kännas i finanserna för dig som har många affärshändelser”, skriver Ageras.

Ageras undersökte även om många verifikationer ger mängdrabatt. Svaret är ja, men Ageras hittade många fall där företag med många verifikationer fick offerter med högt pris per verifikation.

Enligt studien beror skillnader i pris till stor del på byråernas respektive prisfilosofier.

”Uppdragets karaktär hade också en viss påverkan och ett företag med en ekonomi som behövde “städas upp” kunde förvänta sig att redovisningsbyråerna ville ha mer betalt”, skriver Ageras.

Ageras har även studerat priser för att upprätta bokslut och årsredovisning i mindre bolag. Här är snittpriset i offerterna 6279 kronor, med en spridning mellan 2500 och 10 500 kronor.

”Intuitivt tänkte vi att skillnaden kunde härledas till företagets storlek, men vi var lite fel på bollen. Företaget som fick det lägsta budet omsatte lika mycket som företaget med det högsta budet”, skriver Ageras.

I stället är sambandet i Ageras studie svagt negativt, alltså att större bolag tenderar att få lägre pris. Dock kan man se att priset för årsredovisning stiger när ett bolag växer och blir större.

Bolagsform påverkade också. Aktiebolag fick generellt sett högre offerter än enskilda firmor. Men det är återigen en tendens, i flera fall kostade årsredovisning och bokslut lika mycket eller mer för enskilda firmor.

När det gäller priset för momsredovisning i mindre bolag ligger snittet på 305 kronor per tillfälle. Spridningen är mellan 150 och 500 kronor.

”Kostnaden för momsredovisningen var inte särskilt stor och varierade som mest med några hundralappar. Flera byråer valde dessutom att bjuda på momsredovisningen, speciellt för mindre företag. I de fallen kunde vi dock se att priset ofta var inbakat i årsredovisningen eller den löpande bokföringen”, skriver Ageras.

För deklaration i mindre företag tog byråerna i snitt 1683 kronor. Spridningen ligger mellan oftast mellan 1000 och 3500 kronor, med några exempel på högre priser.

Redovisningsbranschen har som bekant börjat erbjuda mer automatiserade tjänster, där systemet och kunden gör stora delar av jobbet, och erbjuder då ofta ett paket med fast månadskostnad för tjänsterna.

“Det är fortfarande ovanligt och i de få exemplen vi hittade låg priset mellan 500-600 kronor i månaden för löpande bokföring i ett mindre aktiebolag eller enskild firma”, skriver Ageras.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se